Die Kellergassen Radtour von Österreich nach Tschechien und retour
Radwege von der Kellerkatze (Themenweg in der Kellergasse Hollabrunn) zur Weinbeergeiß (Themenweg in der Kellergasse Vrbovec).


Erstellt von Perfectweb, Werbeagentur Wien

Prohlášení o ochraně údajů
Prohlášení k ochraně datOchrana Vašich osobních dat je pro nás velmi důležitá. Zpracováváme Vaše data proto výhradně na základě zákonných ustanovení (ONOOÚ, ZEK 2005). V těchto informacích o ochraně dat Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci naší webové stránky.

1. Kontaktní osoba

Manfred Breindl
2020 Hollabrunn, Jahnstraße 8
Tel. +43 676 3563232
breindl@mbc.co.at
Je pro nás velmi důležité ochránit a zabezpečit všechny osobní údaje, které nám svěříte. V tomto dokumentu zjistíte více o tom, jak Vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme.

2. Závazek, právní podklady, délka uložení a příjemce údajů

Shromážděné osobní údaje využíváme pro:
• péči o klienty a k obecnému vyřizování obchodů,
• k plnění smluv příp. k provádění předsmluvních opatření,
• poskytování, provádění, péče, optimalizace a zajištění našich služeb, servisu, uživatelského prostředí, jakož i
• k informování a vlastním reklamním účelům, např. zasílání informací o akcích výrobců, nabídek, reklamních prospektů a newsletterů (v papírové či elektronické formě), jakož i pro účely informací o stávajících či minulých obchodních vztazích k zákazníkům (reference).
Data jsou shromažďována, ukládána, zpracovávána a užívána.
Právními základy zpracování Vašich osobních údajů jsou jednak plnění smlouvy (např. při nákupech online), oprávněné zájmy, plnění našich právních příp. smluvních závazků, jakož i Vaše svolení (např. kontaktní formulář, neswletter, cookies). Neposkytnutí dat může být různé důsledky.
Zpracováváme Vaše osobní údaje:
• jméno/název firmy/spolek/úřad, oddělení, právní forma
• povolání/profesní označení, titul
• bydliště a jiné adresy klienta
• kontaktní osoby, referenti
• kontaktní data (telefonní číslo, faxové číslo, emailová adresa, apod.)
• označení zákazníka, dodavatele či spolupracovníka (číslo)
• bankovní spojení, DIČ
pokud je to žádoucí, na dobu celého obchodního vztahu (od zadání, průběh obchodu až po skončení smlouvy) i nadále dle zákonných povinností o uchování dat a dokumentace, které vychází ze zákona o podnikání a daňového zákona až do ukončení případných právních sporů a trvajících záručních lhůt atd.
V rámci provozování naší webové stránky pověřujeme poskytovatele softwaru a agentury, které mohou při své činnosti získat přístup k Vašim osobním údajům, pokut tato data potřebují k plnění svých úkolů. Tyto se zavazují k dodržení platných směrnic o ochraně osobních údajů. Existují smlouvy o zpracování zakázek dle nařízení o ochraně osobních údajů. Bližší informace o našich zpracovatelích si můžete vyžádat na naší emailové adrese.

3. Bezpečnost údajů

Využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili uložené osobní údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou či zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření budou adekvátně vylepšována s ohledem na technický pokrok.

4. Ukládání dat

Z technických důvodů budou na webový server ukládána mimo jiné následující uživatelská data, která internetový prohlížeč uživatele poskytuje:
• typ a verze prohlížeče
• použitý provozní systém
• webová stránka, ze které uživatel navštíví naši webovou stránku ("Referrer URL")
• webová stránka, kterou uživatel navštíví
• datum a čas přístupu
• internetový protokol (IP-adresa PC uživatele)
• množství přenesených dat
• hlášení o úspěšném odhlášení
Tato data se ukládají odděleně od případně oznámených uživatelských údajů (obzvláště jména, adresy, uživatelského jména, hesla, emailové adresy, telefonního čísla, faxového čísla) a jsou vyhodnocována pro statistické účely, abychom mohli optimalizovat naši prezentaci na internetu a naše nabídky.
Upozorňujeme na to, že pro účel zjednodušení prodeje a pro pozdější plnění smlouvy se ukládají v rámci cookies IP-údaje vlastníka připojení, jakož i jméno, adresa, kontaktní údaje a sdělení uživatele.
Vámi poskytnuté údaje jsou potřebné pro plnění smlouvy příp. pro provádění předsmluvních opatření. Bez těchto dat nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu. Údaje nepostupujeme třetím stranám, pouze platební údaje bankám / finančním institucím pro účely úhrady kupní ceny a námi pověřenému dopravci či zásilkové službě pro doručení zboží, našemu daňovému poradci ke splnění našich daňových povinností, jakož i dodavatelům či výrobcům při uplatnění záruky či pojištění v případě reklamací.
Při přerušení nákupu se u nás uložené údaje smažou. V případě uzavření smlouvy budou veškerá data ze smluvního vztahu uložena až do uplynutí daňověprávní lhůty pro uchování dat (7 let).
Údaje o jméně, adrese, zakoupeném zboží a datu prodeje budou mimoto uloženy až do uplynutí záruky za produkt. Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení.


5. Cookies & Google Analytics

Pro zlepšení a optimalizaci webové prezentace využíváme funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. K tomu jsou využívány cookies, které umožňují analýzu používání webové stránky jejími uživateli. Z toho vzešlé informace se přenáší na server poskytovatele a tam se ukládají.
Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na PC uživatele a které umožňují analýzu používání webové stránky uživatelem. Informace o používání webové stránky vzniklé prostřednictvím cookie se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají.
Cookies využíváme k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám opětovně rozpoznat Váš webový prohlížeč při opakované návštěvě.
Pro webovou stránku jsme aktivovali "_anonymizelp()"; s tímto rozšířením jsou IP-adresy dále zpracovávány ve zkrácené formě, aby byl vyloučen přímý vztah k osobě a přitom stále umožněna hrubá lokalizace: díky IP-anonymizaci na této webové stránce Google IP-adresu uživatele v rámci členských států EU a ostatních smluvních států Dohody o evropském prostoru předem zkracuje. Pouze ve výjimečných případech se přenáší IP-adresa v plném formátu na server Google v USA a zkracuje až tam. Google využije informace získané pomocí Google Analytics jako poskytovatel služeb pro nás, k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavení reportů o aktivitě na webové stránce a k poskytnutí dalších služeb spojených s užitím naší webové stránky a internetu. IP-adresa sdělená v rámci Google Analytics prohlížečem uživatele se nespojuje s ostatními daty Google. Návštěvou naší webové stránky uživatel souhlasí s použitím údajů o něm získaných uvedeným způsobem a k výše zmíněným účelům.
Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás o užití Cookies informoval a Vy je tak můžete povolit jen v jednotlivých případech.
Při deaktivaci Cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena.
Mimoto mohou uživatelé údaje získané prostřednictvím Cookies vztahující se k užití webové stránky (vč. IP-adres) a jejich přenechání Google jako poskytovateli služeb jakož i jejich zpracování Googlem omezit tak, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Zpracování dat probíhá na bázi zákonných ustanovení § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (svolení) a/nebo f (oprávněný zájem) Nařízení o ochraně osobních údajů.
Uživatelská data se ukládají po dobu 26 měsíců.


6. Sociální pluginy

Může se stát, že stránka naší webové prezentace použije sociální pluginy (např. sdílení, tlačítko "To se mi líbí") těchto sociálních sítí:
• facebook.com provozovatele Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prohlášení o ochraně dat: https://www.facebook.com/about/privacy/
• twitter.com provozovatele Twitter, Inc, 795 Folsom St., Suite 600,San Francisco, CA 94107, USA. Prohlášení o ochraně dat: http://twitter.com/privacy
• google+ provozovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně dat: https://www.google.com/policies/privacy/
• instagram.com provozovatele Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Prohlášení o ochraně dat: http://instagram.com/about/legal/privacy/
• pinterest.com, provozovatele Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA. Prohlášení o ochraně dat: http://pinterest.com/about/privacy/
Tyto pluginy jsou vždy označeny logem odpovídající sociální sítě.


7. Přenos dat pomocí sociálních pluginů

Pokud naši stránku navštíví uživatel registrovaný a také aktuálně přihlášený v některé sociální síti, která takový plugin obsahuje, vytvoří prohlížeč uživatele pomocí cookies a pluginu na naší webové stránce přímé spojení se servery sociální sítě, které má tato sociální síť nastavené. Sociální sítě mohou prostřednictvím pluginu rozeznat, že se na naší webové stránce nachází přihlášený uživatel i bez kliknutí na plugin.
Použitím pluginu obdrží provozovatel sociální sítě informaci, že uživatel navštívil odpovídající stránku. Pokud uživatel interaguje na sociální plugin, odešle jeho prohlížeč odpovídající informaci přímo provozovateli sociální sítě a ten ji uloží.


8. Zahrnutí služeb a obsahy třetích stran

V rámci našich online nabídek mohou být zahrnuty obsahy a služby třetích stran, jako např. mapy měst nebo druhy písma z jiných webových stránek. Zahrnutí obsahu třetích stran předpokládá, že třetí strana využije IP-adresu uživatele, protože bez IP-adresy nemohou být obsahy odeslány na prohlížeč uživatele. IP-adresa je tedy pro zobrazení obsahů nutná. Mimoto mohou třetí strany poskytující obsah používat cookies a zpracovávat údaje uživatelů pro vlastní účely. Přitom mohou být ze zpracovávaných dat uživatelů sestavovány uživatelské profily. Tyto obsahy budeme zahrnovat tak, aby údaje využívaly pokud možno úsporně a minimálně, stejně tak budeme volit s ohledem na bezpečnost dat spolehlivé poskytovatele obsahů.
Následující seznam zobrazuje přehled třetích stran jakož i jejich obsahů, společně s odkazy na jejich Prohlášení o ochraně dat, které obsahují informace o zpracování dat a možnostech jeho zamezení:
Externí druhy písma od Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Použití Google Fonts probíhá prostřednictvím serveru u Google (zpravidla v USA).
Prohlášení o ochraně dat: https://www.google.com/policies/privacy/
Mapy poskytovatele "Google Maps" od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně dat: https://www.google.com/policies/privacy/
Videa z "YouTube” od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně dat: https://www.google.com/policies/privacy/


9. Kontaktní formulář, online-kalkulace a poptávkový formulář

Vaše data vč. osobních údajů z našeho kontaktního formuláře jsou nám prostřednictvím vlastního mailového serveru zasílána ke zpracování Vašeho dotazu, dále zpracována a u nás uložena. Tato data nebudou shromažďována bez Vašeho souhlasu. Bez těchto údajů nemůžeme zpracovat Vaši žádost.
Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím formuláře na naší webové stránce nebo našeho emailu, budou Vaše poskytnuté údaje po dobu 6 měsíců u nás uloženy za účelem zpracování Vaší žádosti a pro případ následných dotazů. Tato data bez Vašeho souhlasu neposkytneme dál.
Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona jakož i č. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) Nařízení o ochraně osobních údajů.


10. Newsletter

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru Newsletteru, což probíhá způsobem DoubleOpt-In. Po přihlášení k odběru obdržíte email, ve kterém budete požádáni o potvrzení přihlášení k odběru. Bez oznámení těchto údajů není zasílání našeho Newsletteru možné. Z odběru Newsletteru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz k odhlášení na konci každého zaslaného Newsletteru.
K zasílání našeho Newsletteru pověřujeme externí zpracovatele. Tito se nám zavázali k dodržení platných ustanovení pro ochranu osobních údajů. Byla uzavřena smlouva dle čl. 28 Nařízení o ochraně osobních údajů. Bližší informace o pověřených zpracovatelích můžete na žádost získat na naší emailové adrese.
Zpracování dat probíhá na bázi zákonných ustanovení § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) Nařízení o zpracování osobních údajů.
Odebírání Newsletteru můžete kdykoli stornovat. Storno zašlete na naši emailovou adresu. Následně neprodleně vymažeme Vaše data související se zasíláním Newsletteru.


11. Vaše práva

Máte právo kdykoli bezplatně získat informaci o předmětných uložených osobních údajích. Nevztahuje-li se na data zákonná povinnost uchování, máte právo na vymazání těchto údajů jakož i na odmítnutí jejich zpracování. Dále máte právo na opravu údajů jakož i na omezení jejich zpracování, na přenosnost dat i na stížnost k rakouskému Úřadu pro ochranu dat (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, Email dsb@dsb.gv.at).
Pro poskytnutí informací se obracejte na nás. Kontaktní údaje najdete v bodě "1. Kontaktní osoba".